Kursi ārstiem traumatologiem un operāciju māsām, 15.01.2022.

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PROFESIONĀLO PRASMJU PILNVEIDEI “Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā darbam ar pārvietojamo operācijas zāles rtg- iekārtu (arka, C-arm)”.

Programma paredzēta operācijas zāles personālam darbam ar RTG arku, ārsti traumatologi, operāciju māsas.

Kursu norises laiks: 15.01.2022., sākums plkst. 9.00.
Norises forma: ATTĀLINĀTI, izmantojot Microsoft Teams platformu
Stundu skaits: 8 TIP.

Interesenti var pieteikties, rakstot informāciju uz e-pastu: agnese.olina@lupsk.edu.lv

Agnese Oliņa,
kursu koordinatore, mob. +371 29565095

0
Feed