Kursi ārstiem traumatologiem un operāciju māsām, 14.05.2022.

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PROFESIONĀLO PRASMJU PILNVEIDEI
“Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā darbam ar pārvietojamo operācijas zāles rtg-iekārtu (arka, C-arm)”.

Programma paredzēta operācijas zāles personālam darbam ar RTG arku.

Norises laiks: 14.05.2022. sākums plkst. 9.00
Norises forma: ATTĀLINĀTI, izmantojot MS Teams platformu
Stundu skaits: 8 TIP
Maksa: 57.00 EUR

Interesenti var pieteikties, rakstot informāciju uz e-pastu: agnese.olina@lupsk.edu.lv

Agnese Oliņa, kursa koordinatore
Mob.: +371 29565095

0
Feed