Kursi ārstiem traumatologiem un operāciju māsām, 04.11.2023.

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PROFESIONĀLO PRASMJU PILNVEIDEI
“Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā darbam ar pārvietojamo operācijas zāles rtg-iekārtu (arka, C-arm)”.

Programmas mērķauditorija:
operācijas zāles personāls darbam ar RTG arku, ārsti traumatologi, operāciju māsas
Norises laiks: 04.11.2023.
Norises vieta: ATTĀLINĀTI, izmantojot MS Teams platformu
Dalības maksa: 60.00 EUR

Pieteikšanās: rakstot e-pastu kursu koordinatorei Agnesei Oliņai - agnese.olina@lupsk.edu.lv
Pieteikumā lūgums norādīt sekojošu informāciju:
dalībnieka vārds uzvārds, personas kods, kontakttālrunis, e-pasts,
ja nepieciešams izrakstīt rēķinu - maksātāja (iestādes) rekvizītus.

Agnese Oliņa, kursa koordinatore
Mob.: +371 29565095
E-pasts: agnese.olina@lupsk.edu.lv

0
Feed