Ārstu traumatologu un operāciju māsu kursi

Kursi ārstiem traumatologiem un operāciju māsām

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PROFESIONĀLO PRASMJU PILNVEIDEI “Radioloģijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar Jonizējošā starojuma

avotiem medicīnā darbam ar pārvietojamo operācijas zāles rtg- iekārtu (arka, C-arm)”


Programma paredzēta ārstiem traumatologiem un operāciju māsām.


Plānotie kursu norises datumi: 28.03.2020., 25.04.2020.
Norises vieta: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža – Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri.


PIETEIKUMA FORMA


Agnese Oliņa, RA kursu koordinatore
Mob. 29565095, e-pasts: agnese.olina1@gmail.com

0 0
Feed