Konference radiologu asistentiem, podologiem, biomedicīnas laborantiem, 03.12.2022.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Medicīnas tehnoloģiju katedra sadarbībā ar Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociāciju (LRRAA), biedrību “Latvijas Podologu biedrība” (LPB) un Latvijas Laborantu asociāciju 2022. gada 3. decembrī aicina radiologu asistentus, podologus un biomedicīnas laborantus uz STARPTAUTISKO STARPDISCIPLINĀRU ZINĀTNISKO KONFERENCI “Profesionālās kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju laikmetā V”.

KONFERENCES GALVENĀ TĒMA:
Medicīnas tehnoloģijas onkoloģisko saslimšanu diagnostikā un aprūpes procesā

PROGRAMMA:
Skat. PDF failu
Programma saskaņota LĀPPOS, TIP-16.

NORISES LAIKS UN VIETA:
03.12.2022. plkst. 9.00-17.00, LU PSK (MS Teams platformā)

KONFERENCES REĢISTRĀCIJA UN MAKSA:
Konferences reģistrācijas maksa 20.00 EUR.
Pieteikšanās līdz 28.11.2022., Tiešsaistes sēdei pieteikties šeit>>

Rekvizīti apmaksas veikšanai (apmaksa jāveic 28.11.2022.)
Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta nr.: LV27TREL9150234010000
Maksājuma mērķī obligāti norāda sekojošu informāciju:
Vārds, uzvārds, 03.12.2022. KONFERENCE EKK 21379

KONFERENCES ZINĀTNISKĀ KOMITEJA:
Mg.sc.educ. Elita Rutka, docente, LU PSK, LRRAA priekšsēdētāja
Mg.paed. Tatjana Ivanova, lektore, LU PSK, LPB valdes priekšsēdētāja
Mg.paed. Soneta Grosberga-Merca, biomedicīnas laborants, LU PSK, studiju programmas “Biomedicīnas laborants” lektore
Mg.sc.educ. Aelita Koha, docente, LU PSK, studiju programmas “Podoloģija” vadītāja
Dr.paed. Mārīte Saulīte, docente, LU PSK, LPB valdes priekšsēdētāja vietniece

KONTAKTINFORMĀCIJA:
PAR FINANŠU UN REĢISTRĀCIJAS JAUTĀJUMIEM:
Agnese Oliņa, agnese.olina@lupsk.edu.lv
PAR KONFERENCES ORGANIZATORISKIEM JAUTĀJUMIEM:
Aelita Koha, aelita.koha@lupsk.edu.lv
Elita Rutka, elita.rutka@lupsk.edu.lv

0
Feed