Konference biomedicīnas laborantiem, 30.03.2019.

Konference biomedicīnas laborantiem

MEDICĪNAS LABORATORIJA TEORIJĀ UN PRAKSĒ

Konferenci rīko: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža sadarbībā ar Latvijas Laborantu asociāciju.
Pēc konferences tiks izsniegts sertifikāts: 12 TIP.
Norises laiks: 30.03.2019., plkst. 9.00-18.00.
Norises vieta: Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, MAGNUM zāle (106. telpa), (Jelgavas iela 1, Rīga).

Dalības maksa: 15,00 EUR.
Dalības maksa jāpārskaita koledžas kontā līdz 22.03.2019.

Konferencei jāreģistrējas sūtot: VĀRDU, UZVĀRDU, DARBA VIETU UN KONTAKTTELEFONU uz bmlkursi@gmail.com.
Konferencei jāreģistrējas līdz 20.03.2019.

Vietu skaits ir ierobežots.
Tādēļ dalības maksa jāpārskaita pēc tam, kad ir saņemts reģistrācijas apstiprinājums.


KONFERENCES PROGRAMMA >> skat. PDF

KOLEDŽAS REKVIZĪTI DALĪBAS MAKSAI
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000
Maksājuma mērķī norādīt: Laborantu konferencei 30.03.2019., Vārds, Uzvārds, ieņēmumu kods: 21379.

0
Feed