Koledžas filiāles 10. jubileja

Koledžas filiāles 10. jubileja

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža 2018. gadu ir uzsākusi ar svinīgu notikumu – Rēzeknes filiāles 10 gadu jubilejas pasākuma norisi. 


Piektdien, 19. janvārī, apliecinot cieņu, koledžas administrācija aicināja savus bijušos un esošos kolēģus, absolventus, sadarbības partnerus un studējošos uz svinīgā pasākuma norisi Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, lai kopīgi atskatītos uz paveikto, pateiktos par sadarbību un kopā atklātu Rēzeknes filiāles otro desmitgadi.

Pasākuma saviesīgā daļa turpinājās Rēzeknes filiāles telpās – Raiņa ielā 5a, kur pasākuma dalībnieki sirsnīgā gaisotnē kavējās atmiņās par kopīgajiem notikumiem.

FOTOATSKATS


Filiāle savu darbību uzsāka 2007./2008. studiju gadā. Tajā tiek realizētas divas studiju programmas “Māszinības” un “Ārstniecība”. Kopējais absolventu skaits desmit darbības gados – 340 absolventi.

0
Feed