Koledžas dalība "Labsajūtas rudens Jūrmalā" aktivitātēs

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža Jūrmalas pilsētas veselības nedēļas “Labsajūtas rudens Jūrmalā” Aktīvo senioru dienas ietvaros, 16.09.2015., piedāvāja un aicināja interesentus iepazīties ar dažādiem veselības aprūpes un ergonomijas palīglīdzekļiem, demonstrējot to pielietošanas veidus. 

Prezentāciju vadīja koledžas Sociālās aprūpes katedras lektore Ina Vīksniņa. Rezumējot piedāvāto aktivitāti, lektore stāsta, ka “Kundzes, kuras bija ieradušās uz prezentāciju, aizgāja ļoti apmierinātas, jo ieguva nepieciešamo informāciju. Kāda no apmeklētājām atzina, ka uzzināja daudz vairāk nekā sākumā bija cerējusi, jo tika parādīts, kā jāpielieto dažādie palīglīdzekļi, un, kā var palīdzēt cilvēkam, ja šie palīglīdzekļi nav pieejami. Aktivitātes ietvaros tika stāstīts, kā cilvēki paši var izveidot nepieciešamos palīglīdzekļus. No apmeklētājiem galvenokārt interese bija par vecu cilvēku aprūpi un aprūpi pēc insulta. Tika sniegta informācija arī par koledžu un studiju programmām. No apmeklētājiem tika saņemts atzinīgs vērtējums un vēlējums, lai šāda tipa prezentācijas (lekcijas) notiktu vairāk un biežāk. Īpaši šādas zināšanas noderētu cilvēkiem, kuri paši aprūpē savus tuviniekus.”


Paldies, Jūrmalas pilsētas veselības nedēļas organizatoriem par piedāvāto iespēju piedalīties daudzpusīgajā nedēļas programmā.


Agnese Grase,
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

0
Feed