Koledžā viesojas sadarbības partneri

Piektdien, 2. martā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedrā norisinājās diskusija par zinātniski pētnieciskā projekta “Darba vides riski sociālā darba speciālistiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” ietvaros veikto datu analīzi un apkopotajiem rezultātiem, kuru 2017. gadā organizēja projekta realizācijas darba grupa – lektores, projekta vadītāja Ina Vīksniņa, pētnieces – Kristīne Vītoliņa un Līga Priede, studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 2. kursa studentes Klinta Muželovska, Katrīna Rimševica un Zanda Zālīte.


Diskusijā tika aicināti piedalīties projektā iesaistīto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pārstāvji no Rīgas un dažādiem Latvijas reģioniem. Tikšanās laikā notika datu apkopojuma prezentācija un diskusija par darba vides riskiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Viens no projekta uzdevumiem bija iepazīstināt projektā iesaistītas institūcijas ar paveikto un organizēt diskusiju par iegūtajiem rezultātiem. Kopumā projektā tika iesaistītas 14 sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas.

Pēc diskusijas viesiem tika piedāvāts seminārs “Darbs ar agresīvu klientu”, kuru vadīja Marte Meo trenere, speciālais pedagogs Līga Kuršinska.

Kopumā diskusija un seminārs norisinājās pozitīvā gaisotnē, sarunu laikā tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas.

Noslēgumā viesi tika aicināti ekskursijā, kurā tika iepazīstināti iepazīstināti ar koledžu.

FOTOATSKATS

Ina Vīksniņa,
LU PSK Sociālās aprūpes katedras lektore un
zinātniski pētnieciskā projekta “Darba vides riski sociālā darba speciālistiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” vadītāja

0
Feed