Koledžā viesojas partneri no Rakveres, Igaunijas

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) marta mēneša nogalē (28.–29.03.2022.) uzņēma viesus no sadarbības augstskolas TTK University of Applied Sciences (Igaunija). Pieredzes apmaiņā koledžā bija ieradušās studiju programmas “Sociālais darbs” divas lektores un sešas studentes.

Vizītes mērķis bija iepazīstināt partnerus ar Latvijas sociālo pakalpojumu sistēmu. Sadarbībā ar LU PSK Sociālās aprūpes katedru partneriem tika organizēta programma, kas sniedza iespēju apmeklēt trīs organizācijas, kas nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Pirmajā vizītes dienā, 28. martā, viesi iepazina LU PSK, īpaši iedziļinoties studiju virziena “Sociālās labklājība” studiju procesa īstenošanā. Otrā dienas programma tika organizēta ārpus koledžas. Viesiem tika organizēta vizīte uz invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons, kuras laikā tika sniegta informācija par sociālās uzņēmējdarbības aktualitātēm apvienībā, par www.mapeirons.eu lielisko iespēju apzināt vides pieejamību personām ar invaliditāti. Dienas otrajā pusē norisinājās apmeklējums uz Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību “Jauniešu atbalsta centrs” Imantā, kur viesi iepazina centra mērķus, vīziju, darbību. Dienas programma tika noslēgta ar biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” apmeklējumu, kur viesiem bija iespēja iegādāties biedrības klientu darinātās sveces.

Paldies, LU PSK partnerinstitūcijām par silto uzņemšanu organizācijās un pozitīvajām emocijām, ko saņēmām, viesojoties kopā ar sadarbības partneriem no Igaunijas!

Aiga Grauduma,
LU PSK ārējo sakaru koordinatore

0
Feed