Koledžā viesojas absolventi

Koledžā viesojas absolventi

Trešdien, 7. novembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras studiju programmu “Sociālā aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija” pirmo kursu studentiem tika organizēta  seminārnodarbība “Profesionālās izaugsmes iespējas un pieredze”. Seminārs organizēts kā tradicionāla tikšanās pirmo kursu studentiem ar absolventiem.

Semināru atklāja LU PSK direktore Ilga Eriņa, kura studentiem pateicās par profesijas izvēli un vēlēja izturību profesijas apguvē. 

Semināru turpināja studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 2018. gada vasaras izlaiduma absolventes. Sociālā rehabilitētāja Diāna Mekša stāstīja par savu studiju laika pieredzi un dalījās atziņās, kuras gūtas, veidojot  audzfunkcionālo centru bērniem ar autismu. Savukārt koledžas absolvente Nataļja Muravjova studentus iedvesmoja ar savu dzīvesstāstu, studijām koledžā un darba gaitām, kā arī klātesošos vienoja kopīgā muzikālā priekšnesumā.

Pie semināra dalībniekiem viesojās arī Jūrmalas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Dace Riņķe, kura dalījās savā pieredzē, kura gūta, strādājot sociālajā nozarē.

FOTOATSKATS

Paldies viesiem un semināra dalībniekiem!
Ina Ozola,
LU PSK Sociālās aprūpes katedras
izglītības metodiķe

0
Feed