meidcinas personāls

Kādām īpašībām jāpiemīt, ja plāno saistīt nākotni ar medicīnas nozari un veselības aprūpi?

Katrai profesijai ir raksturīgas personības iezīmes, kas ir nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi pildīt profesionālos pienākumus. Šajā bloga ierakstā apskatīsim svarīgākās, kurām būtu jāpiemīt ikvienam medicīnas koledžas studentam. 

  • AICINĀJUMS


Darbs veselības aprūpē un rehabilitācijā ir aicinājums, tādēļ strādājot medicīnas nozarē, ir jāpiemīt empātijai, pacietībai, līdzjūtībai, inteliģencei un patiesai vēlmei palīdzēt cilvēkiem. Medicīnas studijas un darbs medicīnā prasa lielu laika ieguldījumu un atdevi, tāpēc personīgajai motivācijai ir jābūt ļoti spēcīgai.

  • PSIHOLOĢISKĀ NOTURĪBA


Izvēloties medicīnas nozares profesiju, jāapzinās, ka darba vide būs dinamiska, kas prasīs atbildību, spēju ātri reaģēt un pieņemt lēmumus. Būs jāspēj strādāt komandā. Darba ikdiena būs jāvelta pacientiem, kas prasīs ne tikai augstas profesionālās zināšanas un prasmes, bet arī labas komunikācijas spējas. Speciālistam nāksies rūpēties par nepārtrauktu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību, lai pienākumus veiktu atbilstoši prasībām un kvalitatīvi. Arī studijas medicīnas koledžā prasa lielu koncentrēšanos, jo studiju process mēdz būt intensīvs, studiju kursi apjomīgi, kas prasa papildu laika ieguldījumu, apgūtās teorētiskās zināšanas jāspēj parādīt praktiskajās nodarbībās un mācību praksēs. Tāpēc jau no studiju uzsākšanas topošajam medicīnas nozares profesionālim jāapzinās, ka nedrīkst aizmirst par savu mentālo veselību – jāvelta laiks fiziskajām aktivitātēm, hobijiem un citām patīkamām nodarbēm, kas sniedz emocionālo gandarījumu.

  • VĒLME MĀCĪTIES UN APGŪT JAUNAS ZINĀŠANAS

Medicīna ir nozare, kas nemitīgi attīstās, tādēļ šajā nozarē strādājošajiem ir nepārtraukti jāpapildina savas zināšanas. Arī pēc medicīnas koledžas absolvēšanas būs jāturpina izglītoties, apmeklējot seminārus, apmācības un jāpiedalās pieredzes apmaiņas pasākumos, lai celtu savas kvalifikācijas līmeni. Ik pēc pieciem gadiem visām ārstniecības personām ir jāveic resertifikācija. Lai varētu to veikt, ārstniecības personām ir jāapgūst noteikts skaits ar tālākizglītības pasākumiem (profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumi, kas ir attiecināmi uz ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē). Tas nozīmē, ka piecu gadu periodā medicīnas nozarē strādājošajiem ir jāiegūst noteikts tālākizglītības punktu apjoms, lai izpildītu Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības. 

  • LABAS KOMUNIKĀCIJAS UN SASKARSMES PRASMES


Ārstniecības personai ir jāspēj uzklausīt pacientus, jābūt īpaši vērīgiem, uzklausot veselības stāvokļa novērtējumu. Dažādās situācijas var radīt arī pārpratumus, kas prasa objektivitāti un augstu profesionalitāti. Ne vienmēr pacienti jūtas komfortabli, stāstot par savām veselības problēmām, jo tās var būt delikātas, tādēļ labas komunikācijas un saskarsmes prasmes var palīdzēt, pildot pienākumus. Svarīgi nezaudēt pozitīvu attieksmi, enerģiskumu un spējai būt laipnam.


Ja tev ir augsta psiholoģiskā noturība, patīk komunicēt ar cilvēkiem un dari to veiksmīgi, spēj sarežģītās situācijās operatīvi rast risinājumus, un tavs profesionālais aicinājums ir palīdzēt cilvēkiem, tad medicīnas studijas būs piemērotas tev! Piesakies studijām Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā vasaras uzņemšanā un kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu! Koledža realizē studijas arī sociālās aprūpes nozarē, piedāvājot sociālās labklājības speciālitātes. 


Vairāk informācijas par studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem un vasaras uzņemšanu meklē mūsu mājaslapā!

0
Feed