JAUNUMS! Ziemas uzņemšana studiju programmā “Podoloģija”

Kļūsti par ārstniecības personu!

Izmanto iespēju – apvieno darbu ar studijām!


Ziemas uzņemšana studiju programmā “PODOLOĢIJA”
pilna laika klātienes vakara grupā
no 18.01. līdz 28.01.2016. –
koledžas bibliotēkā, 2. korpusā (2. stāvā),
Vidus prospektā 38, Bulduros Jūrmalā,
d. d. no plkst. 9:00 līdz 16:00.


Iegūstamā kvalifikācija: podologs
Studiju ilgums: 2 gadi
Iepazīšanās maksa: 1200.00 EUR/ par 1 studiju gadu
Studijas plānotas: P., O., T., no plkst. 17:00 līdz 21:00, S. no plkst. 9:00 līdz 15:00.


Sīkāka informācija:
- zvanot pa mob. +371 28690166 (Aiga Tonne, Medicīnas tehnoloģiju katedras lietvede),
- rakstot uz e-pastu aiga.tonne@inbox.lv


IZMANTO IESPĒJU!


Divu gadu laikā iegūsti diplomu par 1. līmeņa augstāko izglītību specialitātē „Podologs”.
Kļūsti par ārstniecības personu*, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā!


*Ārstniecības likuma 1. pants nosaka, ka:
1) ārstniecība — profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe;
2) ārstniecības personas — personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību;”


Vairāk par studiju programmu “Podoloģija”


Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:


1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda). (Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam – dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.)
3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4. 1 foto (3x4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība. (Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
7. Personas datu maiņas apliecinošs dokuments.
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms), uzrādot oriģinālu.


UZMANĪBU!


Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar http://www.pasts.lv/lv/kategorija/pasta_indeksa_me... pieejamajiem datiem.
Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts.


Reģistrācijas maksa: 7.00 EUR


Maksājumu var veikt:
1) skaidrā naudā – LU PSK kasē Dienesta viesnīcā (Vidus prospekts 36, Bulduri, Jūrmala) vai
2) ar pārskaitījumu LU PSK bankas kontā.


Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.


Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV66TREL9150234006000

0
Feed