Izdari izvēli! Studē Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā!

Nāc studēt pie mums!


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) Tev piedāvā apgūt akreditētas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas par valsts budžeta līdzekļiem:


Ārstniecības katedra:
1. Studiju programma "Māszinības" – 3 gadi, budžeta vietas.
2. Studiju programma "Ārstniecība" – 3 gadi, budžeta vietas.
3. Studiju programma "Estētiskā kosmetoloģija" (maksas programma) – 2 gadi (pretendentiem ar iepriekš iegūtu 1. līmeņa profesionālo augstāko (vai augstāku) medicīnisko izglītību) vai 3 gadi, studijas dienas un vakara grupā.
4. Studiju programma "Ārstnieciskā masāža" (maksas programma) – 1 gads (pretendentiem ar iepriekš iegūtu 1. līmeņa profesionālo augstāko (vai augstāku) medicīnisko izglītību) vai 2 gadi, studijas dienas un vakara grupā.
Medicīnas tehnoloģiju katedra:
1. Studiju programma "Biomedicīnas laborants"– 2 gadi, budžeta vietas.
2. Studiju programma "Radiologa asistents"– 3 gadi, budžeta vietas.
3. Studiju programma "Podoloģija"– 2 gadi, budžeta vietas.


Sociālās aprūpes katedra:
1. Studiju programma "Sociālā aprūpe" – 2 gadi, budžeta vietas
2. Studiju programma "Sociālā rehabilitācija" – 2 gadi, budžeta vietas


Filiālē Rēzeknē:
1. Studiju programma "Māszinības" – 3 gadi, budžeta vietas.
2. Studiju programma "Ārstniecība" – 3 gadi, budžeta vietas.
3. Studiju programma "Ārstnieciskā masāža" (maksas programma) – 1 gads (pretendentiem ar iepriekš iegūtu 1. līmeņa profesionālo augstāko (vai augstāku) medicīnisko izglītību) vai 2 gadi, studijas dienas grupā.


Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:


1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
(Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam – dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.)
3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4. 1 foto (3x4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība.
(Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
7. Personas datu maiņas apliecinošs dokuments.
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms), uzrādot oriģinālu.


UZMANĪBU!


Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar http://www.pasts.lv/lv/kategorija/pasta_indeksa_me... pieejamajiem datiem.
Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts.


Uzņemšana visās studiju programmās:
no 2015. gada 6.jūlija līdz 31.jūlijam.


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
katru darba dienu no plkst. 9.00. – 15.00.
Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010.
Tālr.: +371 67752507, mob.: +371 25448404, e-pasts: lupsk. kanceleja@gmail.com


Filiālē Rēzeknē
P.: 13.00 – 16.30, O. – Pt.: 9.00. – 15.00.
Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē.
Tālr.: +371 64625326, mob.: +371 27882168.


Reģistrācijas maksa:
7.00 EUR par vienu studiju programmu.
Maksājumu var veikt:
1) skaidrā naudā – LU PSK Uzņemšanas komisijā (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala)
vai
2) ar pārskaitījumu – LU PSK bankas kontā.


UZMANĪBU!!!
Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikti TIKAI ar pārskaitījumu (koledžas rekvizītus skatīt zemāk). 


Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379


Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV66TREL9150234006000

0
Feed