lektore Leila Korejeva

Intervija ar LU PSK Ārstniecības katedras lektori Leilu Korejevu

“Cik sevi vien atceros, man vienmēr patika ārstēt visus – veikt pārsējus, injekcijas utt., bet studēt medicīnu domas nebija. Iesniedzu dokumentus medicīnas skolā kopā ar savām draudzenēm “kompānijas pēc”, kā mēdz būt šādos gadījumos, tad skolā iestājos vienīgā. Kad sākās studijas, sapratu, ka esmu trāpījusi desmitniekā. Man ļoti patika mācīties, un pārliecinājos, ka tas ir tas, ar ko es varu saistīt savu dzīvi,” tā par savas karjeras izvēli stāsta Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) lektore Leila Korejeva.

1982. gadā L. Korejeva iestājās Rīgas 4. medicīnas skolā, kur ieguva medicīnas māsas izglītību, 2003. gadā turpināja studijas Rīgas Stradiņa universitātē, bet 2006. gadā RSU Māszinību fakultātē ieguva veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē. Nozarē L. Korejeva strādā kopš medicīnas skolas absolvēšanas, kad 1985. gadā saņēma norīkojumu uz Jūrmalas slimnīcu, kurā turpina strādāt joprojām. Lektore stāsta: „Jūrmalas slimnīcā man bija lieliski skolotāji – māsas, virsmāsa, ārsti. Sākumā strādāju par māsu Terapijas nodaļā, bet sapratu, ka tas mani nesaista. Jau medicīnas skolas laikā mani īpaši saistīja ķirurģija, tāpēc lūdzu, lai pārved uz Ķirurģijas nodaļu, kur sāku strādāt un pildīt pārsienamās māsas pienākumus un turpinu strādāt šajā nodaļā. Joprojām kolēģus, kuru virsvadībā uzsāku praktizēt profesijā, atceros ar cieņu un siltuma sajūtu sirdī.”

L. Korejeva LU PSK strādā kopš 2004. gada un šobrīd koledžā vada tādus studiju kursus kā Praktiskās darba iemaņas pacientu aprūpē, Vesela cilvēka pamatvajadzības, Sievietes veselība un Māszinības. Vaicāts par to, kā, viņasprāt, koledža šo darba gadu laikā izmainījusies. Viņa atbild: „Manuprāt, koledža veiksmīgi seko līdzi medicīnas nozares attīstībai, veic regulārus ieguldījumus koledžas infrastruktūras, programmu attīstības un materiāltehniskās bāzes pilnveidošanā, nodrošinot studentiem kvalitatīvus un mūsdienu veselības aprūpes darba videi pielāgotus praktisko nodarbību kabinetus un simulāciju telpas. Šis savukārt ļauj studentus sagatavot praksēm un reālajai darba videi. Galvenais, ka pozitīvā aura nav mainījusies. Uzskatu, ka izglītības iestādē svarīgākais ir un paliek laba atmosfēra, zinoši, praktizējoši un atsaucīgi kolēģi, kas spēj motivēt studējošos un nodot savas zināšanas nākamajiem speciālistiem.”

Viņa piekrīt apgalvojumam, ka LU PSK, iespējams, ir labākā izvēle starp citām medicīnas koledžām, sakot: “Manuprāt, mūsu koledža studentiem sniedz labu izglītību, bet svarīga ir paša studenta motivācija. Koledžas kolektīvs rūpējas, lai studējošie to sajustu un spētu novērtēt. Vienmēr esam atvērti sadarbībai un uzskatām studentus par savējiem. Sevi slavēt nav labi, bet mūsu studenti ir ļoti pieprasīti darba tirgū. Tas ir liels gandarījums lektora darbā.”

0
Feed