Informācija par uzņemšanas dokumentiem

Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu vai

speciālistu sociālās labklājības jomā!


PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM 2016./ 2017. akadēmiskajam studiju gadam:
no 11.07. līdz 26.08.2016.


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
katru darba dienu no plkst. 9:00 – 15:00.
Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010.
Tālr.: +371 67752507, mob.: +371 25448404, e-pasts: lupsk.kanceleja@gmail.com


Pieteikšanās studijām Rēzeknes filiālē:
O.: 12:00 – 16:00, C.: 9:00. – 15:00.
Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē.
Tālr.: +371 64625326, mob.: +371 27882168


Reģistrācijas maksa – 5.00 EUR (par vienu studiju programmu),
par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta.


Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:


1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada – centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
3. Personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4. 1 fotogrāfija (3x4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Ja mainījušies personas dati vārdā vai uzvārdā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.
7. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.
9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošais dokuments bez sekmju izraksta.


• Ārvalstīs izdotos dokumentus Uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.


• Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu valodā).


• Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, pirms 2004. gada: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme svešvalodā.


PĀRBAUDI INFORMĀCIJU!


Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar http://www.pasts.lv/lv/kategorija/pasta_indeksa_me... pieejamajiem datiem.


Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts.

0
Feed