Informācija par stipendijām

Pirmā Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde notiks 07.10.2015.

Rezultāti par stipendiju piešķiršanu būs zināmi 15.10.2015.


Par rezultātiem, kam tiks piešķirta minimālā mēneša stipendija (par labām sekmēm) studenti tiks informēti, aizsūtot informāciju uz kursa kopējo e-pastu.


Par vienreizējām stipendijām katru informēšu personīgi pa iesniegumā norādīto telefona numuru.


Lai pieteiktos uz jebkuru no stipendijām, ir OBLIGĀTI JĀAIZPILDA IESNIEGUMS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI. Iesniegumus var saņemt LU PSK Dienesta viesnīcas 108. kabinetā vai izprintēt LU PSK mājas lapā.


Iesniegumus par MINIMĀLO MĒNEŠA STIPENDIJU (par labām sekmēm) var iesniegt LU PSK Dienesta viesnīcā 108. kabinetā līdz 02.10.2015.


Iesniegumus par VIENREIZĒJO STIPENDIJU (pēc kritērijiem) var iesniegt visu semestri. Obligāti, klāt pievienojot, apliecinošu dokumentu par norādītajiem kritērijiem!


Kritēriji, lai pieteiktos VIENREIZĒJAI stipendijai:
- students ir bārenis, vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;- students ir invalīds;
- studējošā ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
- studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
- studējošajam ir viens vai vairāki bērni.
(Ministru kabineta noteikumi Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām")


Iesniegumus par stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā var iesniegt visu semestri – klāt pievienojot darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta.


Iesniegumus stipendijas saņemšanai var saņemt LU PSK Dienesta viesnīcā 108. kabinetā vai izdrukāt koledžas mājas lapā.


Ja ir kādi jautājumi par stipendijām - droši nāciet jautājiet (LU PSK Dienesta viesnīcā 108. kabinetā) vai rakstiet uz e-pastu – dianabakane@gmail.com.


Diāna Bakāne,
Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja

0
Feed