Informācija par projekta norisi

ERAF projekts „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana” 
Vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017

3.1.2.1.1. apakšaktivitāte „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”

2011. gada sākumā projekta ietvaros ir iegādātas jaunas, mūsdienu darba tirgum atbilstošas medicīnas iekārtas, ar kuru palīdzību būtiski tiks uzlabota praktisko nodarbību kvalitāte studiju programmā „Podoloģija’’. Praktisko nodarbību vajadzībām ir iegādāti pedikīra krēsli pacientiem, sausā pedikīra aparāti, speciālista krēsli ar muguras/roku balstu, podoloģijas skapīši instrumentiem un aparāta novietošanai, ar UV atvilktni un UV gaismas spuldzi sterilai instrumentu uzglabāšana, dezinfekcijas vanniņa instrumentiem, aizslietņi, dozatori šķidrajām ziepēm un dezinfekcijas līdzeklim, ultraskaņas vanniņa un konteineri atkritumu šķirošanai.

2011. gada sākumā ir uzsākta bibliotēkas modernizēšana un ir noslēdzies iepirkums par portatīvā svītru kodu skenera un preču kontroles sistēmas iegādi. Portatīvais svītru kodu skeneris tika iegādāts, lai bibliotēka varētu elektroniski apkalpot bibliotēkas lietotājus. Skeneris atbilst jaunākajām IT tendencēm un modernizē bibliotēkas darbu, nodrošinot efektīvāku un kvalitatīvāku lasītāju apkalpošanu. Drīzumā tiks uzstādīta arī preču kontroles sistēma, kas nodrošinās LU P. Stradiņa medicīnas koledžas bibliotēkas fondu drošību.

2011. gada jūnijā ir uzsākta pārejas būvniecība, MT korpusa 3. stāva rekonstrukcija un bibliotēkas rekonstrukcija.

Projekta vadītāja Sintija Harju
Publicēts 27.06.2011.

0
Feed