zaļa izsaukuma zīme

Informācija par LU PSK darbību no 07.04.2021.

Saskaņā ar:

  1. 2021. gada 1. aprīļa grozījumiem Nr. 191 Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai";
  2. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā;
  3. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) direktores 2021. gada 6. aprīļa izdoto rīkojumu Nr. 1.7/38 “Par studiju un darba procesa organizēšanu Latvijas Universitātes aģentūrā “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” no 2021. gada 7. aprīļa”


LU PSK un LU PSK Rēzeknes filiālē no 2021. gada 7. aprīļa:

  1. Klātienē pieļaujama praktiskās daļas apguve visām studiju programmām (izņemot “Estētiskā kosmetoloģija”), kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, ja grupā ir ne vairāk kā pieci vienas grupas (kursa) studējošie;
  2. Praktiskās daļas apguve var notikt tikai tajos pakalpojumos, kur to pieļauj epidemioloģiskā situācija;
  3. LU PSK bibliotēka (Jūrmalā) studējošajiem ir pieejama pēc iepriekšēja pieraksta, lai saņemtu/nodotu grāmatas līdzņemšanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, kontakttālrunis: +371 20274493.

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ UN IEVĒROT!


Jautājumus, kas skar studiju procesa organizēšanu, studējošie tiek aicināti risināt attālināti, sazinoties ar atbildīgo koledžas darbinieku – zvanot vai sūtot e-pastu (skat. kontaktinformāciju koledžas mājaslapā).

Studējošajiem kursu kopīgajos e-pastos un koledžas mājaslapā regulāri jāseko līdzi informācijai par izmaiņām LU PSK darba un studiju procesa organizēšanas kārtībā.

LU PSK telpās (Jūrmalā un Rēzeknē), arī ārpus telpām, iespēju robežās izvairīties no pulcēšanās, tiekoties klātienē ievērot 2 metru distanci, iekštelpās obligāti jālieto sejas aizsargmaskas, ievērot roku higiēnu.

BŪSIM SAPROTOŠI UN ATBILDĪGI!
LU PSK AICINA DARBINIEKUS UN STUDĒJOŠOS BŪT ATBILDĪGIEM, IEVĒROT NOTEIKTOS EPIDEMIOLOĢISKOS DROŠĪBAS PASĀKUMUS, ATRODOTIES KOLEDŽĀ UN ĀRPUS TĀS!

Informācija par aktuālo Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.
Aicinām izmantot lietotni “Apturi Covid”!
0
Feed