LU PSK logo

Informācija par 2020./ 2021. ak. g. 2. semestra stipendijām

1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2020./ 2021. ak. g. 2. semestrī notiks 2021. gada 17. februārī.


2. Studentam, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2021. gada februāra līdz 2021. gada jūnijam (ieskaitot) ir:

  • OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāatsūta Diānai Bakānei;
  • iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 01.02.2021. līdz 12.02.2021.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, 2020./ 2021. ak. g. 2. semestrī iesniegumus var nosūtīt tikai 2 veidos:

  1. Izmantojot, Latvijas Pasts pakalpojumus (LU PSK pasta adrese – Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV- 2010; Vēstuli, lūdzu, adresēt: Diānai Bakānei);
  2. Studenti, kuri izmanto elektronisko parakstu, iesniegumu var aizpildīt un parakstīt ar elektronisko parakstu.
    Iesniegumus parakstītus ar elektronisko parakstu, JĀSŪTA uz LU PSK kancelejas e-pastu: lupsk@lupsk.edu.lv
    (E-pasta tematā norādīt: Iesniegums Stipendiju piešķiršanas komisijai).

3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!


Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
1. Students ir invalīds;
2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

4. Atgādinājums, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā tiek piešķirta stipendija, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var lejupielādēt un izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs studējošais tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 25.02.2021.

Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, tiks informēts personīgi pa norādīto telefona numuru!

7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem, tāpēc iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!
7.1. invalīdam;
7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
7.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
7.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.


Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet, jautājiet!

Diāna Bakāne,
LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
(LU PSK 1. korpuss 203. kabinets – Vidus prospekts 38, Jūrmala)
Mob.: +371 29161494, e-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv
0
Feed