Informācija par 2015./2016. akadēmiskā gada noslēgumu

UZMANĪBU!!!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 
2015./ 2016. akadēmiskā gada pēdējā studiju diena -
17. jūnijs līdz plkst. 15:00.

Veiksmi eksāmenos un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā!
Sekmīgu studiju gada noslēgumu!

0
Feed