Informācija par 2013./ 2014. akadēmiskā gada noslēgumu

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas 

2013./ 2014. akadēmiskā gada pēdējā mācību diena -
26.jūnijs līdz plkst.17.00.

0
Feed