Iesniegumu iesniegšana LU PSK Ētikas komisijai

Iesniegumu un pētniecības instrumentu iesniegšana LU PSK Ētikas komisijā kvalifikācijas darba pētījuma izvērtēšanai notiks līdz datumiem, kuri norādīti grafikā.


Ja termiņi tiks nokavēti, koledžas Ētikas komisija vairs nepieņems un neizskatīs iesniegumus, nesniegs atļaujas pētījumu veikšanai.


M3R

11.05.2015.


AP3R

11.05.2015.


R3A

11.05.2015.


P2A

18.05.2015.


L2A

18.05.2015.


M3A

18.05.2015.


AP3A

18.05.2015.


S2A

18.05.2015.`


M3B

19.05.2015.


SR2A

19.05.2015.


K3A

22.05.2015.


S2G

22.05.2015.


K3B

22.05.2015.


IESNIEGUMA veidlapa LU PSK Ētikas komisijai par kvalifikācijas darba pētījuma izvērtēšanu atrodama koledžas mājas lapā.


ŅEMIET VĒRĀ!


Iesniegumu aizpildīt datorrakstā un aizpildīto iesniegumu kopā ar pētniecības instrumentu nosūtīt uz e-pastu: ijaunslaviete@gmail.com.
Otru eksemplāru izdrukātu un parakstītu kopā ar pētniecības instrumentu iesniegt personīgi Inai Jaunslavietei, koledžas 1.korpusā, 2.stāvā, 203. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00.


Izskatīšanai pieņemam tikai iesniegumus, kuri ir saskaņoti ar kvalifikācijas darba vadītāju un ir parakstīti.

0
Feed