Grāmatas atvēršanas svētki

Trešdien, 5. decembrī, Latvija Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) norisinājās grāmatas “Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos. Hroniskas slimības” atvēršanas svētki, ko organizēja uzņēmums “TZMO Latvija”.

FOTOATSKATS


Grāmatu tapusi Polijas medicīnas zinātņu doktoru autoru kolektīva vadībā un tā ir paredzēta gan aprūpes veicējiem, gan slimniekiem un viņu tuviniekiem. Grāmatā ir visaptverošs ieskats par hroniskām slimībām, to galvenajiem simptomiem, aprūpi un situācijām, ar kurām var nākties saskarties aprūpes laikā.

Tulkojums latviešu valodā tapis, pateicoties uzņēmuma “TZMO Latvija” un tā valdes locekles Rutas Dziļumas iniciatīvai, sadarbībā ar Dr.habil.med. Māri Baltiņu, LU PSK lektori Inu Vīksniņu un sertificētu ergoterapeiti Elzu Klagišu, pamatā saglabājot autoru apkopoto materiālu un pielāgojot to Latvijas situācijai.

Grāmatas “Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos. Hroniskas slimības” atvēršanas svētkos “TZMO Latvija” valdes locekles R. Dziļuma klātesošos iepazīstināja, kāpēc bija nepieciešams organizēt grāmatas tulkojumu, pateicās sadarbības partneriem, deva vārdu grāmatas Latvijas darba grupas līdzautoriem, kuri dalījās pieredzē par to, kā veicās, strādājot pie tulkojuma un izdevuma latviešu valodā.

Svinīgās uzrunas grāmatas atvēršanos svētkos teica Valdis Segliņš, Latvijas Universitātes prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, Inai Mežiņa-Mamajeva, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studiju direktore, Ilga Eriņa, LU PSK direktore, Dace Erkena, LU PSK Sociālās aprūpes katedras direktore, Ārija Baltiņa, Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas prezidente.

0
Feed