“Fukši 2018” – iesvētīti

Oktobra mēneša otrā nedēļa Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) tika aizvadīta iesvētību pasākumu gaisotnē.

FOTOATSKATS:
LU PSK "Fukši 2018" Rēzeknē, 08.10.2018. 

LU PSK "Fukši 2018", 10.10.2018.


LU PSK 2018. gada iesvētību nedēļa tika atklāta Rēzeknes filiālē, kur 8. oktobrī studiju programmu “Māszinības” un “Ārstniecība” pirmo kursu studējošie tikai aicināti apmeklēt iesvētību pasākumu “Fukši”, ko organizēja M2R un AP2R kursu vecākās. Pasākuma tēma bija “Eksāmens”, pirmkursniekiem bija jāpilda gan teorētiski, gan praktiski atraktīvi un asprātīgi uzdevumi saistīti ar medicīnas jomu un izvēlēto profesiju. Pasākums noslēdzas ar kopīga zvēresta svinīgu nodošanu.

Savukārt nedēļas vidū, 10. oktobrī, uz savu pirmo 2018./ 2019. studiju gada pasākumu “Fukši 2018” aicināja LU PSK Studējošo pašpārvalde. Kā pasākuma tēma šogad tika izraudzīta “The Walking Dead”. Nemainot iepriekšējo gadu tradīciju, lai iepazītos ar citu studiju programmu studentiem, pasākuma pirmajā daļā pirmkursnieki tika sadalīti jauktās komandās. Pēc iepazīšanās katra komanda saņēma uzdevumus, kuri bija kopīgi veicami dažādos kontrolpunktos koledžas teritorijā. Katrā aktivitātes punktā komandām bija jāveic kāds uzdevums, ar kuru starpniecību tika pārbaudītas pirmkursnieku zināšanas par koledžu, studiju procesu, tika noskaidrots, cik labi ir iepazīta koledžas apkārtne. Arī Jūrmalā iesvētību pasākums noslēdzās ar zvēresta došanu. Pasākums “Fukši 2018” tika noslēgts ar neformālo daļu – balli ar karaoki.

Paldies, visiem dalībniekiem par atsaucību un apmeklējumu!
Uz tikšanos nākamajos Studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos!

“Fukši 2018” organizatori

0
Feed