kompensācijas ārstniecības personām Rīgā

Finansiāls atbalsts jaunajiem speciālistiem (Rīgā)

Māsas, māsu palīgi un ārstu palīgi, ja strādās slimnīcā vai NMPD Rīgā, var pieteikties naudas kompensācijai.

Lai nodrošinātu pacientu ārstēšanu un aprūpi un piesaistītu papildu personālu slimnīcām, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (turpmāk – NMPD) Rīgā, Veselības ministrija sāk pieņemt pieteikumus naudas kompensāciju izmaksai jaunajiem speciālistiem.

Uz finanšu atbalstu var pretendēt medicīnas māsas, māsu palīgi, kas strādās stacionārā ārstniecības iestādē Rīgā, un ārstu palīgi, kas strādās NMPD brigādēs atbalsta centros Rīgā.

Lai pieteiktos kompensācijai, ārstniecības personai ir jāaizpilda pieteikums un kopā ar darba līguma kopiju tas jāiesniedz Veselības ministrijā. Pieteikumu veidlapas un visi nosacījumi kompensācijas saņemšanai lasāmi šeit: talakizglitiba.lv

Daži būtiskākie nosacījumi kompensācijas saņemšanai:

  • Covid-19 izraisītā krīze ir izgaismojusi personāla trūkumu veselības aprūpes jomā, un kompensācijas ieviestas kā papildu motivācijas pasākums, lai risinātu ārstniecības personāla nepietiekamību. Naudas kompensācijas tiks piešķirtas speciālistiem, kas 2020. gada 12. martā nebūs strādājuši ārstniecības iestādē Latvijā;
  • atbalstīta tiks kompensācijas piešķiršana, ja būs noslēgts darba līgums ar: Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru, Rīgas Dzemdību namu, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, Rīgas 2.slimnīcu, u.c iestādi Rīgā, kas atbilstoši veselības aprūpes nozares dokumentiem nodrošina ārstēšanu krīžu novēršanai, vai NMPD brigāžu atbalsta centru Rīgā;
  • saņemot kompensāciju, speciālists apņemas ārstniecības iestādē strādāt vismaz 5 gadus.

Māsām, māsu palīgiem un ārstu palīgiem paredzēta vienreizēja kompensācija par darbu Rīgā un papildu kompensācija par katru ģimenes locekli, kā arī vienreizēja uzturēšanās izdevumu kompensācija.

Naudas kompensācijām, kas tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda, kopumā pieejami 3 miljoni eiro, tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums 450 000 eiro apmērā. Eiropas Sociālā fonda projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 30. septembrim vai līdz pieejamā finansējuma apguvei.

Kontaktinformācija jautājumiem:
60003345, 67876077; kompensacijas.riga@vm.gov.lv

Jau ziņots, ka līdzīgi ES fondu atbalsta pasākumi, bet ar plašāku atbalstāmo speciālistu loku, tiek īstenoti arī reģionos. Par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu pacientiem ārpus Rīgas kompensācijas saņēmušas jau apmēram 800 ārstniecības personas. Pieteikumu pieņemšana turpinās. Plašāka informācija Veselības ministrijas mājaslapā vai talakziglitiba.lv.

Informāciju sagatavoja:
Barbara Ālīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Projektu vadības departaments
Veselības ministrija
67876040,
barbara.alite@vm.gov.lv


0
Feed