ESF “Ārkārtas situācijas ar daudz cietušajiem, t. sk. cietušie no toksiskas vielas iedarbības, pārvaldīšana” (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!)

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas apmācībai neformālās izglītības programmā “Ārkārtas situācijas ar daudz cietušajiem, t. sk. cietušie no toksiskas vielas iedarbības, pārvaldīšana”, kas norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “ Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros (1 diena, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP).

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Dalībnieka reģistrācijas anketa>> AIZPILDĪT ŠEIT

Programmas mērķis:
Izglītības ārstniecības personas, nostiprinot izpratni teorijas apmācībās un praktiskajos treniņos ārkārtas situāciju pārvaldībā un koordinēšanā, rast izpratni par neatliekamās medicīniskās palīdzības koordinēšanu un realizēšanu negadījumos ar daudz cietušajiem. Radīt izpratni par toksisku substanču atpazīšanas nozīmi negadījumos.

Dalībnieki (mērķauditorija):
Ārsts, māsa, ārsta palīgs.

Programmas īstenošanas ilgums:
8 stundas (teorija 2 stundas, prakse – 6 stundas).

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “ Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

Kontaktpersona:
Diāna Bakāne, kursa koordinatore
Mob.: +371 29161494
E-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv

0
Feed