Erasmus apmaiņas mācības

ERASMUS+ iespējas LU PSK studentiem un docētājiem

Maini dzīvi, domā plašāk ar ERASMUS+!

Bez šaubām, ikviens students ir dzirdējis par unikālo mūžizglītības programmu ERASMUS+ un par tās sniegtajām iespējām. ERASMUS+ jau gadiem ilgi ļauj studentiem un docētājiem no dažādām valstīm „ceļot” uz universitātēm, koledžām un prakses institūcijām Eiropā un pasaulē, lai vairāku mēnešu garumā varētu smelties jaunu pieredzi, profesionālās zināšanas, prasmes un iedvesmu no šo valstu pārstāvjiem, tādējādi pilnveidojot sevi gan kā topošo vai jau esošo speciālistu, gan arīdzan kā personību. Tomēr vienlaikus ir arī daļa cilvēku, kas šo iespēju neizmanto, kam par pamatu daudzos gadījumos, iespējams, ir neziņa par to, kas viņu tur – pavisam svešā valstī – sagaida. Plašāk par ERASMUS+ programmu, tās mērķiem, nozīmi un ieguvumiem pastāstīja Aiga Grauduma, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) ārējo sakaru koordinatore.

ERASMUS+ mērķi un ieguvumi

Galvenais mērķis ir jaunas pieredzes, zināšanu un prasmju iegūšana gan studentiem, gan docētājiem. „Koledžā ir trīs studiju programmas – “Radiologa asistents”, “Biomedicīnas laborants” un “Podoloģija” –, kuras nevienā citā Latvijas augstskolā nepiedāvā apgūt, un ir ļoti pozitīvi, ka šajās programmās studējošie ERASMUS+ programmas ietvaros var doties uz ārvalstīm un tur pilnveidot savas praktiskās iemaņas. Latvijā, esot savās prakšu institūcijās, studējošie nevar iegūt tik plašu pieredzi, kā arī nevar salīdzināt konkrētās programmas ar citām augstskolām,” stāsta A. Grauduma.

Savukārt docētājiem iespēja doties mobilitātē uz ārvalstīm kalpo kā liela motivācija – viņiem ir iespēja redzēt, kā strādā kolēģi citās valstīs, uzzināt plašāk par nozares īpatnībām, aktualitātēm, smelties idejas un iedvesmu jaunu mācību metožu, materiālu un uzskates līdzekļu ieviešanai šeit, Latvijā. Kā stāsta A. Grauduma, pateicoties ERASMUS+ mobilitātēm un sadarbības partneriem, LU PSK ar laiku ir iegādātas jaunas mulāžas un aprīkojums, kas ļāvis uzlabot izglītības un praktiskās nodarbību kvalitāti, kā arī padarīt studiju procesu pilnvērtīgāku.

LU PSK ir arī uzņemošais sadarbības partneris. Ik gadu aptuveni līdz 100 ārvalstu studentu iebrauc Jūrmalā, lai pilnveidotu savas prasmes veselības aprūpē vai sociālajā labklājībā. Studenti no Spānijas, Bulgārijas, Francijas, Portugāles un kaimiņvalstīm labprāt īsteno savu praksi Latvijā. Ir studenti, kas atgriežas, lai turpinātu nostiprināt zināšanas.

Tāpat mācībspēki no sadarbības augstskolām vada lekcijas koledžas studentiem, kas ir pievienotā vērtība studiju procesam.

Kas un kā var pieteikties?

LU PSK var pieteikties ERASMUS+ programmai vienu reizi gadā, parasti septembrī. Ikviens students, kam ir svešvalodu zināšanas, motivācija, nav akadēmisko parādu, var iesniegt savu pieteikumu, aprakstot tajā mērķi, kāpēc vēlas piedalīties šajā programmā, izglītības iestādi vai prakses institūciju, uz kuru vēlas doties, un iemeslu – studēt vai iziet praksi. Tālāk koordinators kopā ar koledžas katedras vadītājiem izlemj, kuri studenti tiek apstiprināti dalībai ERASMUS+, sazinās ar programmas sadarbības partneriem ārvalstīs un noorganizē visu nepieciešamo, lai students varētu doties mobilitātē uz izvēlēto valsti.

Vidēji dalībai ERASMUS+ gadā piesakās 20–50 LU PSK studenti, un lielākoties nevienam netiek atteikts, jo Eiropas komisija nodrošina pietiekami lielu finansiālo atbalstu, kas ļauj iesaistīt šajā programmā ļoti daudzus studentus. Turklāt tiek nodrošināts arī līdzfinansējums no Latvijas Valsts budžeta. Vairumā gadījumu studenti izvēlas kādu no LU PSK sadarbības augstskolām, kas uzskaitītas koledžas mājaslapā, taču ir arī daļa, kas paši izvēlās valsti un institūciju, uz kuru vēlētos doties ERASMUS+ ietvaros.

Nedaudz sarežģītāka situācija ir ar docētājiem, jo gribētāju doties ERASMUS+ mobilitātē ir vairāk nekā iespēju. „Docētājiem sniegtais finansiālais atbalsts dalībai ERASMUS+ diemžēl ne vienmēr ir pietiekams. Tieši tāpēc vienā gadā to, kas dodas mobilitātē, ir vairāk, citā – mazāk; ir ļoti jāizvērtē, kurš tad būs tas kolēģis, kuram tiks dota šī iespēja. Ir docētāji, kas dodas mobilitātē biežāk, pateicoties valodu zināšanām un motivācijai izpētīt situāciju ārvalstīs un ieraudzīt tās lietas, ko viņš gribētu ieviest savā studiju procesā, bet ir arī tādi, kam personisku iemeslu dēļ tas nemaz nav aktuāli,” stāsta LU PSK ārējo sakaru koordinatore.

Ne tikai finansiālais, bet arī emocionālais atbalsts

„Atbalstām studentus jebkurā situācijā, piemēram, palīdzot sakārtot dokumentus, vienmēr detalizēti izstāstām arī visu par ārvalstī uzņemošo institūciju, tādējādi sniedzot viņam lielāku drošības un pārliecības sajūtu, kā arī, protams, palīdzam atrast dzīvesvietu. Tāpat arī situācijās, ja studentam pirms došanās vai jau studējot vai praktizējot konkrētajā valstī rodas vēlme pārtraukt dalību ERASMUS+, ir radušās kādas konfliktsituācijas vai citas problēmas, studenti vienmēr zina, ka viņi var ar mani kā ar koordinatori droši sazināties, un situācija tiks risināta, viņi zina, ka nav vieni svešā valstī un vienmēr saņems nepieciešamo atbalstu,” saka A. Grauduma.

ERASMUS+ dalībnieku ikdiena – gan pilnvērtīgs darbs, gan iedvesmojoša atpūta

Īsākais periods, uz kuru studenti dodas mobilitātē, ir deviņas nedēļas, līdz ar to prakse/studijas ārvalstī kļūst jau par studentu ikdienu. Studentiem ir noteikts stundu skaits, kas nedēļā jāvelta praksei, piemēram, 35 stundas, kas ir kā pilnvērtīga darba diena. Darba laiks var būt atšķirīgs – darba diena var sākties gan sešos vai septiņos no rīta un noslēgties pēcpusdienā, gan var būt no pēcpusdienas līdz vēlākam vakaram. Studentam ir jāizpilda prakses programmā noteiktie uzdevumi atkarībā no studiju programmas. Protams, neizpaliek arī atpūta. Studentiem ir iespēja savā brīvajā laikā apskatīt ne tikai pilsētu, daļu no tā reģiona, kurā viņi dzīvo, bet arī paceļot uz blakusvalstīm. Piemēram, tie, kas devušies uz Portugāli, kādā brīdī aizceļo uz Spāniju, savukārt, esot Bulgārijā, var doties uz Turciju vai Grieķiju, kas ir turpat blakus. Līdz ar to studenti var lieliski relaksēties un gūt jaunus un pozitīvus iespaidus pēc saspringtās darba nedēļas.

Savukārt docētājiem ir divas iespējas. Viņi var doties pieredzes apmaiņā jeb mācību mobilitātē vai arī piedalīties docēšanas aktivitātēs, uz konkrēto valsti dodoties vadīt lekcijas ārvalstu studentiem. Ja docētājs dodas mācību mobilitātē, viņam ir jāizpilda nedēļas plāns, kas ietver, piemēram, iepazīšanos ar uzņemošo institūciju (sociālās aprūpes institūciju, veselības aprūpes iestādi, klīniku, laboratoriju u. tml.), tikšanos ar koordinatoriem, programmu vadītājiem vai kvalitātes sistēmas vadības speciālistiem u. c., lai maksimāli apmainītos ar informāciju un pārrunātu visas aktualitātes. Dienas otrajā pusē mēdz notikt arī neformālās aktivitātes, piemēram, kultūras pasākumi un pilsētas apskate, jo ERASMUS+ mērķis ir ne tikai pieredzes gūšana un pilnveide, bet arī pozitīvu emociju vairošana.

ERASMUS+ kā koledžas attīstības iespēja

„ERASMUS+ nav tikai par mobilitāti. Tā patiesībā ir vienkāršākā šīs programmas daļa. Ļoti nozīmīgi ir starptautiskie stratēģiskās partnerības projekti, kuru ietvaros mēs mācāmies jaunas metodes un iespējas no ārvalstu partneriem, tādējādi paplašinot savu redzesloku,” stāsta LU PSK ārējo sakaru koordinatore A. Grauduma.

Tā 2020. gada nogalē LU PSK noslēdza projektu sadarbībā ar Lietuvu, Igauniju un Somiju Emedication passport (eMed Pass) – īpaša platforma, kurā studenti rāda savas iegūtās kompetences farmakoloģijā jeb medikamentu administrēšanā saviem prakses vadītājiem, ļaujot viņiem pārliecināties, ka students patiešām ir apguvis nepieciešamās zināšanas un iemaņas.

Arī šobrīd LU PSK, sadarbojoties ar partneriem no Latvijas, Dānijas, Itālijas un Vācijas, īsteno projektu – Amide, kur tiek veidota apmācību programma sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošinātājiem par to, kā strādāt ar dažādu nacionalitāšu veciem cilvēkiem, kam ir demence.

Tāpat tika īstenots projekts Nordplus – Empowering Puppetry, kura ietvaros, sadarbojoties ar Somiju, Igauniju un Lietuvu, tika domāts, kā pielietot leļļu terapiju, strādājot ar bērniem, kas cieš no onkoloģiskām saslimšanām. „Šis bija fantastisks projekts! Divu dienu garumā studentiem bija iespēja piedalīties intensīvajos kursos – tiešsaistes lekcijās un meistarklasēs –, kurās pasniedzēji no Zviedrijas un Somijas, katrs ar savu pieeju un idejām, studentiem rādīja, kā taisīt lelles. Projekta noslēgumā studentiem bija jāizdomā sižets un scenārijs un jāizveido videomateriāls par to, kā viņi šīs lelles izmantotu terapijas procesā. Par dalību kursos studenti saņēma sertifikātus. Turklāt daļu no leļļu terapijas metodēm plānots iekļaut arī LU PSK Sociālās aprūpes katedras studiju kursā “Mākslas terapija”,” pozitīvajos iespaidos dalās A. Grauduma. Projektam Nordplus paredzēts arī otrais un trešais gads, un katrs tiks veltīts kādai konkrētai tēmai.

Pateicoties koledžas aktīvai dalībai šādās mūžizglītības programmās, LU PSK ne tikai saņem pozitīvu novērtējumu, bet arī var nodrošināt studentiem ko jaunu un nebijušu, kas pilnveido un padara interesantāku studiju procesu. Tāpat, piedaloties starptautiskos projektos, LU PSK paplašina arī savu sadarbības partneru loku, kas ļauj attīstīt koledžu, gūt jaunu pieredzi, informāciju un zināšanas.

Kāpēc piedalīties ERASMUS+?

„Vienmēr studentiem jautāju – kad tad, ja ne tagad? Kad Tev būs iespēja aizbraukt uz kādu institūciju praksē ārvalstīs? Jā, uz jebkuru valsti mēs varam aizbraukt kā tūristi, bet mēs nevaram ieiet, piemēram, slimnīcā un pilnveidot savas zināšanas! Ir patiess prieks redzēt, cik ļoti studenti, atbraucot no ārvalstīm, ir mainījušies! Ir tādi, kas koledžā ir bijuši klusāki, bet pēc ERASMUS+ viņi vienkārši staro! Aizbraucot uz citu valsti, studentam jābūt ļoti patstāvīgam, viņš nokļūst svešā vidē, ir tādi, kas vispār pirmo reizi iekāpj lidmašīnā, kas daudziem ir liels izaicinājums. ERASMUS+ – tas ir ne tikai par pilnveidošanos, tā ir arī uzdrīkstēšanās! Tāpēc – atver prātu, domā plašāk un maini savu dzīvi!” novēl A. Grauduma, uzsverot, ka pamēģinot neko nevar zaudēt. Ja nesanāk – vienmēr var doties mājās. Labāk pamēģināt, nekā pēc tam nožēlot, ka nav izmantota tāda iespēja. Ir jāuzdrošinās!

Uzzini vairāk par ERASMUS+  koledžas mājaslapā!

0
Feed