ERAF projekts “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”

Projekta nosaukums:

“Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”.

Projekta vienošanās numurs:
8.1.1.0/17/I/010.

Projekta sadarbības partnera aktivitāšu īstenošanas termiņš:
no 16.02.2018. līdz 30.09.2019.

Projekta vadošais partneri: Latvijas Universitāte.

Projekta sadarbības partneri:
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža.

Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 12 231 585 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 10 396 847 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums 1 834 738 EUR (15%).
Tajā skaitā, LU Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas kā sadarbības partnera projekta izmaksas 313 000 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 266 050 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums 45 950 EUR (15%).

Projekta atbildīgā amatpersona:
projekta vadītāja Sintija Harju, e-pasts: sintija.harju@inbox.lv.

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, tai skaitā, LU dibinātajās medicīnas koledžās, lai kļūtu par vienu no vadošajām universitātēm Baltijas reģionā.

Projekta sadarbības partnera darbību kopsavilkums:
Projektā plānotas šādas darbības: LU P.Stradiņa medicīnas koledžas ēkas (Vidus prospekts 38, Jūrmala) rekonstrukcija un mācību aprīkojuma iegāde (IKT, projektori, ekrāni, mēbeles, u.c.).

Projekts sadarbības partnera aktivitātes tiks īstenotas:
LU P. Stradiņa medicīnas koledžā (Vidus prospekts 38, Jūrmala).

Projekta sadarbības partnera aktivitāšu galvenie rezultāti:
Rekonstruēta ēka LU P. Stradiņa medicīnas koledžā (Vidus prospekts 38, Jūrmala) un veikta mācību aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.
Modernizētā infrastruktūra veicinās papildu studentu piesaisti STEM studiju programmās, nodrošinās Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu, kā arī veicinās LU augstākās izglītības eksporta spēju un ārvalstu studentu piesaisti.

Sintija Harju,
LU P. Stradiņa medicīnas koledžas
projektu vadītāja

0
Feed