ERAF projekts “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”

Projekta nosaukums: “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”

Projekta vienošanās numurs: 8.1.1.0/17/I/010

2018. gada 8. jūnijā izsludinātais iepirkums “Vidus prospekta 38, Jūrmalā ēkas pārbūves un siltināšanas projekta izstrāde, autoruzraudzība un Vidus prospekta 36 k-1, Jūrmalā ēkas siltināšanas projekta izstrāde, autoruzraudzība” ar identifikācijas Nr. LU PSK 2018/2 ir noslēdzies. 2018. gada septembrī tiks noslēgts līgums ar izvēlēto pretendentu par Vidus prospekta 38, Jūrmalā ēkas pārbūves un siltināšanas projekta izstrādi, autoruzraudzību un Vidus prospekta 36 k-1, Jūrmalā ēkas siltināšanas projekta izstrādi, autoruzraudzību. Paredzams, ka projekti tiks izstrādāti 240 kalendāro dienu laikā. Turpināts darbs pie pārējo iepirkuma procedūru sagatavošanas.

Informācija sagatavota un publicēta 2018. gada 20. septembrī.

Sintija Harju,
LU P. Stradiņa medicīnas koledžas
projektu vadītāja

0
Feed