ERAF projekts “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”

Projekta nosaukums: “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”


Projekta vienošanās numurs: 8.1.1.0/17/I/010

Viena no projekta galvenajām aktivitātēm ir uzbūvēt LU P. Stradiņa medicīnas koledžas esošai ēkai piebūvi aptuveni 500 m2 platībā.

Laikā no 2018. gada februāra līdz jūnijam tika izstrādāta iepirkuma dokumentācija un 2018. gada 8. jūnijā tika izsludināts iepirkums “Vidus prospekta 38, Jūrmalā ēkas pārbūves un siltināšanas projekta izstrāde, autoruzraudzība un Vidus prospekta 36 k-1, Jūrmalā ēkas siltināšanas projekta izstrāde, autoruzraudzība” ar identifikācijas Nr. LU PSK 2018/2. Pašlaik turpinās iepirkuma procedūra, kā arī tiek turpināts darbs pie pārējo iepirkuma procedūru sagatavošanas.

Informācija sagatavota un publicēta 2018. gada 19. jūnijā.

Sintija Harju,
LU P. Stradiņa medicīnas koledžas
projektu vadītāja

0
Feed