ERAF projekts „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”

Vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017

Viena no medicīnas nozarēm „radioloģija” pēdējo gadu laikā ir attīstījusies neiedomājami strauji, darba tirgū ienākušas jaunas, modernas un ļoti komplicētas metodes. Diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamas sarežģītas digitālas datortomogrāfijas (DT), magnētiskās rezonanses (MR), digitālās rentgenogrāfijas un mammogrāfijas iekārtas.

Laikam skrienot, un radioloģijas nozarei attīstoties, progresējis arī diagnostiskās radioloģijas attēla iegūšanas veids. Konvencionālās rentgenogrāfijas attēla ķīmisko apstrādi tumšajās laboratorijās, nomainījušas mūsdienu IT tehnoloģijas ar digitālā attēla reģistrēšanas, pēcapstrādes, kopēšanas, pārsūtīšanas un arhivēšanas iespējām. Darbs radioloģijas vidē ir kļuvis sarežģīts, profesionāļiem jāprot strādāt ar tehnoloģijām dažādu klīnisko situāciju gadījumā pielietojot attiecīgās programmas un protokolus, līdz ar to studentiem jau studiju programmu apgūstot, nepieciešamas tādas praktiskās iemaņas un zināšanas, kas nodrošinātu viņiem augstu kompetenci, strādājot ar visām augstāk minētajām tehnoloģijām klīniku radioloģiskajos centros un institūtos.

ERAF projekta ietvaros tiek organizēts iepirkums „Digitālās diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”. Īstenojot ERAF projektu izveidotā diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu, digitālā attēla pēcapstrādes, simulāciju iekārtu klase teicami nodrošinās studiju programmas „Radiologa asistents” teorētisko un praktisko nodarbību norisi, līdz ar to sniedzot arī lielu ieguldījumu jauno radioloģijas speciālistu izglītošanā un profesionālajā pilnveidē, darbam ar diagnostiskās radioloģijas metodēm.

Paredzēts, ka iepirkums noslēgsies veiksmīgi un diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu, digitālā attēla pēcapstrādes, simulāciju iekārtu klase tiks atklāta jau 2012. gada oktobrī.

Medicīnas Tehnoloģiju katedras vadītāja Elita Rutka
Projekta vadītāja Sintija Harju 
29.08.2012.

0
Feed