ERAF projekta noslēguma seminārs 30.11.2012. plkst. 13.00

ERAF projekts „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”

Vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017


ERAF projekta sasniegto rezultātu prezentācija


2012.gada 30.novembrī plkst 13.00


Vidus prospektā 36/38, Jurmalā

0
Feed