Epidemioloģiskās drošības pasākumi LU PSK no 11.10.2021.

No 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

IEVĒROJOT:

1) Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu;
2) Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumus Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”;
3) Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) direktores 2021. gada 11. oktobra izdoto rīkojumu Nr. 1.7/84 “Par studiju un darba procesa organizēšanu”, kā arī pamatojoties 2021. gada 25. augusta izdotā rīkojuma Nr.1.7/64 pamata apstiprināto “Drošības protokolu Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā”,
studiju process LU PSK (Jūrmalā) un LU PSK filiālē Rēzeknē no 2021. gada 11. oktobra tiek organizēts DROŠAJĀ REŽĪMĀ, kas nosaka, ka klātienē studējošie, akadēmiskais un tehniskais personāls studiju programmu īstenošanā piedalās tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu.

LU PSK (Jūrmalā) un LU PSK filiālē Rēzeknē studējošajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem no š. g. 11. oktobra IEKŠTELPĀS JĀLIETO SEJAS MASKAS.

LŪGUMS IEVĒROT SEJAS MASKAS PAREIZU LIETOŠANU:
sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas).

LU PSK (Jūrmalā) un LU PSK filiāles telpās nedrīkst atrasties personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai karantīnas, izolācijas vai pašizolācijas noteikšanas gadījumā.

LU PSK teritorijā visiem iespēju robežās jāizvairās no drūzmēšanās un jāievēro 2m distance vienam no otra.

ATGĀDINĀM!
Regulāri ievērojiet roku higiēnu! Sekojiet līdzi savam veselības stāvoklim!

Būsim atbildīgi un ievērosim valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanā!
LU PSK administrācija

0
Feed