Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā

Projekta gaitas atskaite par 2019. gada jūliju līdz septembri

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā

Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/010

Projekta īstenošanas termiņš: no 28.03.2019. līdz 27.03.2020. (12 mēneši)

Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās izmaksas 238775,00 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 85% jeb 202 958.75 Eur apmērā un valsts budžeta finansējums 15% jeb 35 816.25 Eur.

Projekta vadītājs:
Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītājs Mikus Miķelsons

Projekta koordinatore: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītāja asistente, e-pasts: kristine.zarina@lu.lv.

Vasaras mēnešos projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/010 ir noritējuši projektēšanas darbi. 

Lai nodrošinātu finanšu un darbaspēka resursu ekonomiju ir izstrādāts viens projekts, gan SAM 4.2.1.2 projekta mērķim - energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkai Vidus prospektā 38, Jūrmalā, gan SAM 8.1.1. projektam Nr. 8.1.1.0/17/I/010 "Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija" mērķim - jaunas piebūves un ieejas mezgla projekts. 19.09.2019. būvprojekts “Medicīnas koledžas ēkas Nr. 006 pārbūve Vidus prospekts 38, Jūrmala” saskaņots būvvaldē.

Tāpat arī vasarā paralēli būvprojekta izstrādei tika strādāts pie iepirkuma nolikuma sagatavošanas.

Informācija sagatavota un publicēta 27.09.2019.

0
Feed