Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā

Projekta gaitas atskaite par 2020. gada aprīli līdz jūniju

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā

Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/010

Projekta īstenošanas termiņš:
no 28.03.2019. līdz 27.03.2020. (12 mēneši)

Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās izmaksas 238775,00 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 85% jeb 202 958.75 Eur apmērā un valsts budžeta finansējums 15% jeb 35 816.25 Eur.

Projekta vadītājs:
Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītājs Mikus Miķelsons

Projekta koordinatore:
Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītāja asistente, e-pasts: kristine.zarina@lu.lv.

Pavasarī un vasaras sākumā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/010 notiek 2019. gada 13. decembrī ir izsludinātā iepirkuma Būvdarbu veikšana Jūrmalā, Vidus prospektā 38 ēkas piebūve un siltināšana, un Vidus prospektā 36 k-1 ēkas siltināšana identifikācija nr. LU PSK 2019/5 ERAF izvērtēšanas process, bet 2020.gada 25.jūnijā pieņemts lēmums, ka līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Vides Tehnika”, tā kā iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka ņemot vērā viszemāko cenu, un kas atbilst visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

Informācija sagatavota un publicēta 29.06.2020.

0
Feed