Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā

Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā.

Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/010.

Projekta īstenošanas termiņš: no 28.03.2019. līdz 01.09.2021. (30 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās izmaksas 298 986.28 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 85% jeb 242 191.94 Eur apmērā un valsts budžeta finansējums 15% jeb 42 739.75 Eur un publiskās neattiecināmās izmaksas 14 054.59 Eur.

Projekta vadītājs: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītājs Mikus Miķelsons.

Projekta koordinatore: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītāja asistente, e-pasts: kristine.zarina@lu.lv.

Projekta mērķis un rezultāti: Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas Universitātes ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā

1. plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ir ne mazāks kā 143,96 MWh/gadā (61,50%/gadā);
2. plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 89,36 kWh/m2 gadā;
3. plānotais CO2 emisiju samazinājums 29079 kg/gadā;

Projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas ar aprēķinu rezultātiem, plānotie finanšu ieguldījumi ir efektīvi attiecībā pret nākotnes ietaupījumu, tāpat arī tiks mazināta ietekme uz vidi un uzlabota pilsētvide, kā arī pagarināts ēkas lietošanas termiņš. Projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas ar aprēķinu rezultātiem, plānotie finanšu ieguldījumi ir efektīvi attiecībā pret nākotnes ietaupījumu, tāpat arī tiks mazināta ietekme uz vidi un uzlabota pilsētvide, kā arī pagarināts ēkas lietošanas termiņš.

Projekta īss kopsavilkums:
Saskaņā ar energoauditu un ēkas tehnisko apsekošanu, ēkā plānots īstenot šādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:

1. Norobežojošās konstrukcijas:

 • Fasāžu siltināšana, izmantojot apmestās fasādes pieeju. Sienai A kāpņu telpā aizmūrējot lodziņus;
 • Logaiļu siltināšana no ārpuses pa visu perimetru, t.sk. zem palodzēm (kur tas ir fiziski iespējams), tādējādi novēršot termiskos tiltus;
 • Cokola daļas joslas siltināšana;
 • Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu;
 • Veikt esošā jumta remontu/atjaunošanu, lai nebojātu jaunizbūvejamo siltinājumu;
2. Ventilācija:
 • Gaisa pieplūdes vārstu ar antibakteriālo filtru ārpusē montāža uz esošajiem istabu logiem, nodrošinot dabīgo ventilācijas iespēju;
3. Inženiersistēmas:
 • Atsevišķu skaitītāju uzstādīšana apkurei, karstā ūdens apgādei, ventilācijas iekārtai un ēkas kopējai elektroenerģijas enerģiju uzskaitei;
 • Apkures sistēmas cauruļvadu izolācija bēniņos;
Projekta mērķa grupa: 
Projekta mērķa grupa ir valsts ēkas Jūrmalā, Vidus prospektā 38 lietotāji – Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas” (turpmāk LU PSK) studenti un darbinieki un LU kā ēkas īpašniece.

Pēc projekta īstenošanas mērķa grupām būs šādi ieguvumi:
 • būtiski samazināsies siltumapgādes izmaksas;
 • uzlabosies studiju telpu komforts, tādējādi pozitīvi ietekmējot studējošos un darbiniekus;
 • tiks atjaunots ēkas estētiskais izskats, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo teritoriju iedzīvotājus;
 • mazināsies kaitējums videi;
Informācija sagatavota un publicēta 28.06.2019.
Informācija precizēta: 29.10.2021
0
Feed