Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36, k-1, Jūrmalā

Projekta gaitas atskaite par 2019. gada jūliju līdz septembri

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36, k-1, Jūrmalā

Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/009

Projekta īstenošanas termiņš: no 29.03.2019. līdz 28.03.2020. (12 mēneši)

Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās izmaksas 240 250.00 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 85% jeb 204 212.50 Eur apmērā un valsts budžeta finansējums 15% jeb 36 037.50 Eur.

Projekta vadītājs: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītājs Mikus Miķelsons

Projekta koordinatore: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītāja asistente, e-pasts: kristine.zarina@lu.lv.

Vasaras mēnešos projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36, k-1, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/009 ir noritējuši projektēšanas darbi. 

Lai gan sākotnēji tika plānots, ka tiks izstrādāta ēkas fasādes apliecinājuma karte, projektēšanas gaitā, sīkāk izpētot ēkas tehnisko stāvokli, atklājās nepieciešamība tomēr izstrādāt būvprojektu un 19.09.2019. būvprojekts “Dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekts Vidus prospekts 36 k-1, Jūrmalā” saskaņots būvvaldē.

Tāpat arī vasarā paralēli būvprojekta izstrādei tika strādāts pie iepirkuma nolikuma sagatavošanas.

Informācija sagatavota un publicēta 27.09.2019.

0
Feed