Diskusija par zinātniski pētniecisko projektu, 02.03.2018.

2018. gada 2. martā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedrā norisinājās diskusija par zinātniski pētnieciskā projekta “Darba vides riski sociālā darba speciālistiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” apkopotajiem rezultātiem, kuru 2017. gadā organizēja projekta realizācijas darba grupa.

0
Feed