Dalība Lääne-Viru College Starptautiskās nedēļas aktivitātēs, 9.-10.03.2016.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedras vadītāja Dace Erkena, lektore Ina Vīksniņa, ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma, sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Grase un Sociālās aprūpes katedras studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” SR1A grupas studentes Monta Salmane, Ieva Damberga, Zanda Zālīte, Katrīna Rimševica, Sanda Sakniņa 2016. gada 9. – 10. martā piedalījās koledžas sadarbības partneraugstskolas – Lääne-Viru koledžas (Lääne-Viru College), Igaunijā, Starptautiskās nedēļas aktivitātēs.


Vizītes laikā tika apmeklēta Rakveres Slimnīca, ar mērķi iepazīties ar slimnīcas struktūru, novitātēm, un sociālā darba speciālistu nozīmi klientu ikdienā. Ekskursija tika veikta arī uzņemošajā koledžā. Lääne-Viru koledžā (Lääne-Viru College) Ina Vīksniņa un Aiga Grauduma vadīja lekciju par Sociālās rehabilitācijas sistēmu Latvijā, savukārt Dace Erkena kopā ar SR1A grupas studentēm prezentēja Sociālās aprūpes pakalpojumus Latvijā, kā arī sniedza ieskatu Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas piedāvātajās studiju programmās.


Vizītes laikā:
* tika nodibināti jauni sadarbības kontakti ar Sociālā darba katedru Kauņā, Lietuvā;
* tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar Lääne-Viru koledžu (Lääne-Viru College), īstenojot praktiskās lekcijas partnerskolā;
* organizēta tikšanās ar Erasmus+ mobilitātes studentu, kurš aprīlī uzsāks praksi Latvijas Sociālās aprūpes institūcijās;
* pārrunātas studiju iespējas jaunā izglītības modulī Sociālais darbs, ko piedāvā Lääne-Viru koledža (Lääne-Viru College).


Aiga Grauduma,
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
ārējo sakaru koordinatore

0
Feed