Biomedicīnas laboranta kvalifikācijas atbilstības pārbaude

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža piedāvā biomedicīnas laboranta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi. 


KĀRTĪBA, kādā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža veic biomedicīnas laboranta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi
PDF.

No 13.03.2019 līdz 27.03.2019., izņemot otrdienās, pretendentam klātienē jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1. Personu apliecinoša dokumenta kopiju (jāuzrāda oriģināls).
2. Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša izglītības dokumenta kopiju (uzrādīt oriģinālu).
3. Dokumenta, kas apliecina vārda un/vai uzvārda maiņu, ja tas neatbilst uzrādāmajos dokumentos minētajam vārdam un/vai uzvārdam, kopiju (uzrādīt oriģinālu).
4. Valsts valodas prasmes apliecību, ja pretendenta dzimtā valoda nav latviešu valoda, kopiju (jāuzrāda oriģināls).
5. Ja profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs, pretendents iesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopiju (jāuzrāda oriģināls) par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Ārvalstīs izdotus dokumentus pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā (jāuzrāda oriģināls).

Dokumenti jāiesniedz:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā, Vidus prospektā 38, Jūrmalā, LV-2010, 4. korpusā, 2. stāvā, 210. kabinetā darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 pie Medicīnas tehnoloģiju katedras lietvedes Aigas Tonnes.

Pēc dokumentu iesniegšanas jāveic pārbaudes maksa saskaņā ar koledžas MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI. 

0
Feed