Atklāts LU PSK 2022./ 2023. akadēmiskais gads

Pirmdien, 5. septembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) pagalmā pulcējās pirmo kursu studenti, lai kopā ar LU PSK administrāciju un docētājiem piedalītos 2022./ 2023. akadēmiskā gada atklāšanas pasākumā.

FOTOATSKATS

Jaunākos studentu saimes locekļus sagaidīja LU PSK Studējošo pašpārvaldes komanda. Savukārt svinīgo pasākumu atklāja LU PSK direktore Iveta Strode, kas iedrošināja un motivēja studijas uzsākt ar degsmi un pārliecību sasniegt izvirzīto mērķi – iegūt koledžas diplomu un izvēlēto kvalifikāciju. Turpinājumā direktore studentus iepazīstināja ar katedru vadītājām un Studējošo pašpārvalde aicināja sveikt katra kursa kuratoru.

Noslēgumā tika rīkota neliela viktorīna, kur studenti apliecināja, ka ir zinoši faktos par LU PSK. Pēc atklāšanas pasākuma visi pirmo kursu studenti pa studiju programmām tikai aicināti doties uz auditorijām, kur turpināja iepazīšanos.

LU PSK Rēzeknes filiālē jaunā studiju gada atklāšana norisinājās 2. septembrī, kur ar pirmo kursu studentiem tikās koledžas direktore un programmu vadītājas.

LU PSK administrācija visiem studentiem vēl sekmīgas studijas un veiksmīgu savstarpējo sadarbību!

0
Feed