Ārstniecības katedras izlaidums, "Ārstnieciskā masāža" un "Ārstniecība" studiju programmas 21.06.2016.

Ārstniecības katedras studiju programmu “Ārstnieciskā masāža” un “Ārstniecība” 2015./ 2016. akadēmiskā gada izlaidums.

0
Feed