Aktuālais par studiju procesa organizēšanu (publicēts 22.04.2021.)

Pamatojoties uz 2021. gada 13. aprīļa grozījumiem Nr. 230 Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) direktores 2021. gada 20. aprīļa rīkojumu Nr. 1.7/46, ir veikti grozījumi 2021. gada 7. aprīļa rīkojumā Nr. 1.7/38, nosakot, ka:

  • studiju process notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju apguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti vai pārcelt uz turpmākiem studiju posmiem . Praktiskās daļas apguve notiek klātienē grupā ne vairāk kā pieciem vienas grupas (kursa) studējošiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības;
  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības process tiek organizēts attālināti, izņemot praktiskās un klīniskās mācības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides programmas "Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē (M60)" apguvē, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības klātienē vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa laikā.

Izglītības un zinātnes ministrijas aktualizēti (15.04.2021) ieteikumi augstskolām un koledžām piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. (PDF)

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ UN IEVĒROT!


LU PSK bibliotēka (Jūrmalā) studējošajiem ir pieejama pēc iepriekšēja pieraksta, lai saņemtu/nodotu grāmatas līdzņemšanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, kontakttālrunis: +371 20274493.

Jautājumus, kas skar studiju procesa organizēšanu, studējošie tiek aicināti risināt attālināti, sazinoties ar atbildīgo koledžas darbinieku – zvanot vai sūtot e-pastu (skat. kontaktinformāciju koledžas mājaslapā).

Studējošajiem kursu kopīgajos e-pastos un koledžas mājaslapā regulāri jāseko līdzi informācijai par izmaiņām LU PSK darba un studiju procesa organizēšanas kārtībā.

LU PSK telpās (Jūrmalā un Rēzeknē), arī ārpus telpām, iespēju robežās izvairīties no pulcēšanās, tiekoties klātienē ievērot 2 metru distanci, iekštelpās obligāti jālieto sejas aizsargmaskas, jāievēro regulāra roku higiēna.

BŪSIM SAPROTOŠI UN ATBILDĪGI!
LU PSK AICINA DARBINIEKUS UN STUDĒJOŠOS BŪT ATBILDĪGIEM, IEVĒROT NOTEIKTOS EPIDEMIOLOĢISKOS DROŠĪBAS PASĀKUMUS, ATRODOTIES KOLEDŽĀ UN ĀRPUS TĀS!

Informācija par aktuālo Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.
Aicinām izmantot lietotni “Apturi Covid”!

0
Feed