Aizvadīta ikgadējā LU starpkoledžu konference

Ceturtdien, 24. martā, attālinātā formā (MS Teams) norisinājās Latvijas Universitātes (LU) 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kurā uzstājās četrpadsmit referenti no LU medicīnas koledžām – LU P. Stradiņa medicīnas koledžas, LU Rīgas Medicīnas koledžas un LU Rīgas 1. medicīnas koledžas.

Konferenci atklāja LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā profesors Valdis Segliņš, kurš savā uzrunā norādīja, ka šajā konferencē prezentētie pētījumi aptver visai plašu pētniecības virzienu loku un katrs no tiem ir atšķirīgs ar oriģinālām pētniecības metodēm un rīkiem. Turpinājumā iedvesmojošus konferences ievadvārdus teica LU Medicīnas fakultātes dekāns profesors Valdies Folkmanis, uzrunā uzsverot aktuālos notikumus pasaules kontekstā un izteica atbalstu Ukrainas tautai. Atklāšanas uzrunas noslēdza medicīnas koledžu direktori – Iveta Strode, Aksels Roshofs, Inta Miķele, kas uzsvēra savstarpējās sadarbības lomu pētniecības procesā un vēlēja gan dalībniekiem, gan klausītājiem izzinošu un vērtīgu dienu.

Konferencē klausītājiem bija iespēja noklausīties priekšlasījumus par neatliekamās medicīnas ārsta palīga darbu un darba vides faktoriem, tika aplūkotas tēmas par preventīviem pasākumiem medicīnā un sieviešu veselību.

LU P. Stradiņa medicīnas koledžu konferencē pārstāvēja: studiju programmas “Biomedicīnas laborants” studente Inese Valpētere ar tēmu par “Prostatas vēža diagnostikas dinamiku reģionālajā slimnīcā laika periodā no 2018. līdz 2021. gadam”, studiju programmas “Podoloģija” studente Anita Briljante ar tēmu par “Kāju nagu un ādas izmaiņām ķīmijterapijas ietekmē”, studiju programmas “Māszinības” studente no koledžas Rēzeknes filiāles Jūlija Koroļova ar tēmu par “Sieviešu informētība par urīna nesaturēšanas iemesliem un profilaksi”. Paldies, darba autorēm un līdzautorēm, docentēm Alevtīnai Leicei un Ivetai Strodei, lektorēm Ivetai Māliņai un Jeļenai Urbēnai.

Iepazīties ar studentu, absolventu un mācībspēku veiktajiem pētījumiem būs iespējams LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” Tēžu krājumā (2022).

Paldies, konferences darba grupai, studentiem un docētājiem par lieliskajiem priekšlasījumiem un konferences norisi.

Uz tikšanos nākamajā konferencē!

Dagnija Gulbe,
konferences darba grupa vadītāja,
LU P. Stradiņa medicīnas koledžas
direktores vietniece pētniecības jautājumos

0
Feed