Absolventu salidojums, 23.05.2014.

2014.gada 23.maijā notiks


LU P.Stradiņa medicīnas koledžas
„Absolventu salidojums”
(Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā).


Būsiet mīļi gaidīti visi absolventi, bijušie un esoši pasniedzēji un darbinieki!


Salidojuma norise:

16.00 – reģistrēšanās koledžā,
17.00 – svinīgais pasākums,
Pēc svinīgā pasākuma – groziņu vakars un balle.


Lūgums iepriekš pieteikties koledžas mājas lapā.


Dalības maksa – 7.00 EUR


Maksājumu var veikt koledžas kasē 23.05.2014
vai ar pārskaitījumu (lūgums pie reģistrēšanās uzrādīt maksājuma uzdevumu).


Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, LV-2010
Reģ. Nr. 90000031813
Valsts kase, kods TRELLV22
konta nr. LV66TREL9150234006000
Maksājuma mērķis (norādīt OBLIGĀTI): Salidojums, ieņēmuma kods - 21379

0
Feed