25.04.2014. Studentu konference "Veselības un sociālās aprūpes aspekti gerontoloģijā"

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža un Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža 25.04.2014. organizē studentu konferenci "Veselības un sociālās aprūpes aspekti gerontoloģijā".


5. Studentu zinātniski – praktiskā konference


VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES ASPEKTI GERONTOLOĢIJĀ


2014. gada 25. aprīlis


Jūrmala, Vidus prospekts 36/38


10:00 – Prof., Dr. Med. Mārcis Leja, LU Medicīnas fakultāte
10:30 – 10:40 Vecu cilvēku aprūpes īpatnības rentgenogrāfijā Inga Marriotta R3A, Māra Tračuma, LU PSK
10:45 – 10:55 Sirds un asinsvadu funkcionālās izmaiņas novecošanās procesā S. Rēpiņa, N. Murēviča, V. Andrejeva 1Āp, LU RMK
11:00 – 11:10 Klīniska situācija „ Akūts koronārais sindroms gados vecam pacientam ārsta palīga praksē”Solveiga Krastiņa, Kristīne Varte 3Āp, LU RMK
11:15 – 11: 25 Vankomicīna rezistento enterokoku izdalīšanas biežums sociālās aprūpes pacientu skrīninga uzsējumos. Ritvars Važa L1A, Baiba Krikliveca S1A, Dace Erkena, Elvīra Lavrinoviča, LU PSK
11:30 – 11:40 Klīniska situācija „Akūta caureja gados vecam pacientam ar hipertensiju ārsta palīga praksē”. Laura Bergmane, Iveta Beinaroviča 3Āp, LU RMK
11:45 – 11:55 Senioru veselīga dzīvesveida skola.Rafaels Ciekurs AP2A, Dagnija Gulbe, LU PSK
12:00 – 12:10 Klientu ar demenci aprūpes īpatnības podologa praksē ilgstošas uzturēšanās institūcijā . Jolanta Bortaščenoka P2A, Ruta Akermane, LU PSK
12:15 – 12:45 PĀRTRAUKUMS
12:45 – 12:55 Kognitīvo procesu izmaiņas vecāka gadagājuma cilvēkiem un ar to saistītās aprūpes īpatnības. B. Tūtere, D. Brisone 2M, LU RMK
13: 00 – 13:10 Onihomikozēm līdzīgas izmaiņas nagos veciem cilvēkiem. Katrīna Krišāne M3R, Elvīra Lavrinoviča, LU PSK
13:15 – 13:25 Paplašināta spektra beta laktamāzes producējošo mikroorganismu sastopamība sociālās aprūpes pacientu skrīninga uzsējumos. Elita Lūkasa L1A, Baiba Krikliveca S1A, Silvija Koponāne S1A, Dace Erkena, Elvīra Lavrinoviča, LU PSK
13:30 – 13:40 Holistiska pieeja mājas aprūpē. Ilze Rotšteine 3M, LU RMK
13:45 – 13:55 Klīniska situācija „Akūta sirds mazspēja gados vecam pacientam ārsta palīga praksē”. Sandra Plakoša, Elina Antonova 3Āp, LU RMK
14:00 – 14:10 MRSA atradne sociālās aprūpes pacientu skrīninga uzsējumos. Karīna Ortlova L1A, Silvija Koponāne S1A, Elvīra Lavrinoviča, Dace Erkena, LU PSK
14:15 – 14:25 Vairogdziedzera pēcoperāciju komplikācijas geriatriskiem pacientiem. Arta Taurene 2M, LU RMK
14:30 - 14:40 Geriatrisku pacientu delīrija attīstības risks pēcoperāciju periodā. Linda Bicāla 2M, LU RMK
14:45 – 14:55 Kairinātas zarnas sindroma aktualitāte gerontoloģijā. Ņina Golubjatņikova 2Āp, LU RMK
14:45 – 14:55 NATAS riska mazināšana gerontoloģiskiem pacientiem. Irēna Možajeva 2 ĀP, LU RMK
15:00 – ERASMUS kvalifikācijas prakses pieredze Vācijā, Ruck-Knörzer pēdu aprūpes kabinetā, Podoloģijā. Inese Šķerberga 2P, LU PSK


ERASMUS kvalifikācijas prakses pieredze Anglijā, Netherton Podiatry Clinic, Podoloģijā. Betija Dzene 2P, LU PSK


Konferences programma

0
Feed