25.04.2013. Baltijas valstu studentu zinātniski praktiskā konference "Sirds veselība - doma par rītdienu" (papildināts)

Klausītāju pieteikšanās ozolaina@gmail.com

Dalības maksa klausītājiem 3.00 Ls


2013. gada 25. aprīlī Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža organizē Baltijas valstu studentu zinātniski praktisko konferenci.


Tēma: "Sirds veselība - doma par rītdienu!"


Konferences mērķis ir diskutēt par starpnozaru sadarbības iespējām reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā kontekstā, lai identificētu iespējamos resursus un iezīmētu (sekmētu) studiju un prakses mijiedarbību sirds veselības veicināšanā.


Konferences plāns un pieteikuma forma.
Konferences programma


9:00 – 10:00
Dalībnieku reģistrēšanās konferencei un dalība ekspress pētījumā.
10:00
Konferences atklāšana. Uzruna, LU PSK direktore Ilga Eriņa
10:05 – 10.20
2013.gads – sirds veselības gads
Maija Zute, LU PSK, Latvija
10:20 – 10.35
Kardiovaskulāro riska faktoru apzināšana pacientiem ar koronāro sirds slimību
Marta Tūna, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centrs, Latvija
10:35 – 10.50
Heart scanning with Computed Tomograpy
Kristjan Lepmets, Maksim Ivanov, Elvis Russki, Margus Kango, Tartu Health Care College, Estonia
10:50 – 11.05
Sirds un asinsvadu jaunākās diagnostiskās un ārstnieciskās metodes
Guntra Kučika – studiju programmas Radiologa asistents absolvente, radiogrāfere, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Diagnostiskās radioloģijas centrs, Latvija
11:05 – 11.20
Akūta koronāra sindroma ar ST elevācijām stacionēšanas algoritma ieviešana pirmsslimnīcas etapā
Rolands Bleks AP2Agrupas students, Leonīds Afremovičs, LU PSK, Latvija
11.20 – 11.35
Health problems of Belarus, Lithuania, Russia
Maria Zybaylo, Siauliai State College, Health Care Faculty, Lithuania
11:35 – 12.00
Psihosociālo riska faktoru esamība pacientiem ambulatoras kardiorehabilitācijas laikā
Sandra Seimane, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centrs, Latvija
12:00 – 12:30
Kafija pauze. Coffee break
Stenda referāti
Poster presentation
Sirds asinsvadu sistēmas saslimšanas un to profilakse. Pēdu bojājumu veidi un to diagnostika.
LU PSK Studiju programmas „Podoloģija” 1. un 2.kursa studenti
Cardiovascular diseases and its prevention. Foot damages types and its diagnosticēs.
Care for your heart – we do!,
LU PSK Studiju programmas „Radiologa asistents” 1. un 2.kursa studenti
Dzīves kvalitāte pacientiem ar koroāro sirds slimību pirms un pēc koronārās angioplastijas Jevgenija Visocka, RSU, MF maģistra studiju programmas "Māszinības" 2. studiju gada studente, Latvija.
Quality of life for patients with coronary artery disease before and after coronary angioplasty
12:30 – 14:15
Paraugdemonstrējumi, demonstrations
Paraugdemonstrējumi.
Demonstrations
Podologu kompetence pēdu asinsvadu izmeklēšanā
Podiatrists competence in the investigation of the feet blood vessels.
Moderno tehnoloģiju pielietošana studentu un profesionāļu apmācībā pacientu ar AKS (akūtu koronāru sindromu) diagnostikā un ārstēšanā.
Use of modern technologies in the students' and professional training for patients with ACS (acute coronary syndrome) diagnosis and treatment.
Klienta novērtēšana, pozicionēšana un pārvietošana, izmantojot palīglīdzekļus.
Client's assessment, positioning and moving with AIDS.
Mūsdienu virtuālā sirds datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējumi radiologa asistenta ikdienas praksē
Today's virtual heart CT and magnetic resonance imaging examinations in the radiology assistant's daily practice
14:30 –14.45
The relationship between trunk control and hand function in post stroke patients
Loreta Bačenskaite, Šiauliai State College, Lithuania
14:45 – 15.00
Miokarda infarkta agrīnās komplikācijas
Aleksejs Naglis, Kristīna Ševčenko, Daugavpils medicīnas koledža, Latvija
15:00 – 15.15
Transketerāla aortas vārstuļa implantācija TAVI – jauna iespēja atgūt sirds veselību augsta ķirurģiska riska pacientiem
Aija Heidemane, RSU MZF, Latvija
15.15 – 15.30
Effect of sling exercise therapy for functional and physical endurance in children with physical disability
Dovydas Gedrimas, Šiauliai State College, Lithuania
15.30 – 15.45
Feedback effect trunk and lower limb function alteration for people who have mental retardation after stroke
Rasa Vasilevičiūtė, Care Šiauliai State College, Lithuania
15:45 – 16.00
Self-care assessment of people with arterial hypertension in the primary personal health care
Daiva Kriukelytė*, Sandra Grigaitytė*, Danguolė Ševcovienė** Rūta Jurgelionienė**
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Nursing and Care*; Utena University of Applied Sciences, Department of Health and Rehabilitation**
16.00 – 16.15
Patients' knowledge about genetically modified food and the psychological state of interfaces using the Hamilton Anxiety Scale
Dovydas Gedrimas, Greta Bukavičiūtė, Faculty of Health Care Šiauliai State College, Lithuania
16.15 – 16.30
Pētījuma rezultāti. Kopsavilkums.

0
Feed