2012. gada pavasarī ir noslēgušies ERAF projekta ietvaros veiktie būvdarbi un pabeigta pāreja ar 3 auditoriju telpām

ERAF projekts „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”
Vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017

2012. gada pavasarī ir noslēgušies ERAF projekta ietvaros veiktie būvdarbi un pabeigta pāreja ar 3 auditoriju telpām. Auditorijas ir labiekārtotas, ERAF projekta ietvaros iegādātas mēbeles, uzstādītas interaktīvās tāfeles un projektori. Pašlaik tiek organizēts iepirkums, lai tuvākajā laikā pārejā studiju programmas „Radiologa asistents” praktisko nodarbību telpā varētu uzstādīt digitālās diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplektu. Jaunā simulācijas klase būs pirmā Baltijā un sniegs ieguldījumu studiju programmas „Radiologa asistents” studentu izglītošanā.

ERAF projekta ietvaros ir pārveidotas arī tualetes telpas, kuras ir pielāgotas cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Projekta vadītāja Sintija Harju
27.04.2012.

0
Feed