Informācija par studiju un studējošā kredītu

Cien. studenti!


Informējam, ka ir iespējams pieteikties uz studiju un studējošo kredītu līdz 2014.gada 14.februārim.
Pieteikuma veidlapas var saņemt pie
Diānas Bakānes, dienesta viesnīcas 108.kabinetā, vai pie Aigas Graudumas, Medicīnas tehnoloģiju katedras 201.kabinetā, kā arī koledžas mājaslapā – www.psk.lu.lv


Iesniegums studiju kredīta saņemšanai

Iesniegums studējošā kredīta saņemšanai


Kredītu piešķiršanas komisija

0
Feed